Podmienky súťaže na Facebooku

PODMIENKY SÚŤAŽE NA FACEBOOKU

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Spoločnosť Security Expres, s. r. o., IČO 50897187, DIČ 2120520765, so sídlom Matice Slovenskej 4772/24, 080 01 Prešov, organizuje pravidelné súťaže v termíne (čas, dátum), ktorý je uvedený vždy pri konkrétnej súťaži a týmto stanovuje ich pravidlá a podmienky.

2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY SÚŤAŽÍ
1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 15 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou súťaže a ich blízke osoby.
2. Prihlásením do súťaže účastník prejavuje súhlas so všetkými podmienkami a pravidlami danej súťaže.
3. Zo súťaže budú vylúčení tí, ktorí:
nesplnia podmienky uvedené v týchto pravidlách
budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi, a/alebo sa dopustia podvodného konania v súvislosti so súťažou
budú umelo zhromažďovať označenie "Páči sa mi to" prostredníctvom stránok typu Like za Like, Hlas za hlas - soutěžíme a pod. a zverejňovať opakujúce sa komentáre alebo obsah či opakovane kontaktovať užívateľa za komerčným účelom bez ich súhlasu. 
zašlú fotografiu, ktorá nie je ich vlastníctvom, je stiahnutá z internetu, príp. bola použitá bez povolenia majiteľa.
uvedú v súťaži nepravdivé alebo neúplné informácie
4. V prípade vylúčenia účastníka nemá takýto účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.

3. ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽÍ
1. Účastníci súťaže môžu pri splnení podmienok v týchto pravidlách získať vecné ceny, ktoré sú vždy uvedené pri konkrétnej súťaži.
2. Výber výhercu prebieha elektronickým systémom, ktorý výhercu náhodne vygeneruje. Pri konkrétnej súťaži je vždy uvedený spôsob výberu výhercu.
3. Fajneceny.sk vyslovene uvádza, že výhru nie je možné preplatiť v hotovosti, zameniť alebo reklamovať.
4. Výherca bude uverejnený na facebookovej stránke v termíne, ktorý je uvedený pri konkrétnej súťaži.
5. Na prevzatie výhry má výherca 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia výhercu. Neprevzatá výhra v stanovenom termíne nemôže byť účastníkovi akokoľvek nahradená a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.
6. Zapojením sa do súťaží a zaslaním akejkoľvek fotografie účastník súťaží automaticky udeľuje súhlas s poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov usporiadateľovi na účely plnenia týchto súťaží a na ďalšie marketingové účely. Účastníci majú počas súťaží právo požadovať odstránenie vlastných fotiek prostredníctvom e-mailu: obchod@fajneceny.sk

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Fajneceny.sk prehlasujú, že nie sú zodpovedné za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.
2. Fajneceny.sk si vyhradzujú právo meniť podmienky súťaže, prípadne súťaž zrušiť.
3. Účastník nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
4. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú na účinnosti dňom ich vyhlásenia.


V Prešove, dňa 18.05.2017

Doprava zadarmo

Pri nákupe nad 50,-€ v našom internetovom obchode získavate automaticky dopravu zadarmo!

Doručenie do 72 hodín

Garantujeme rýchle doručenie tovaru k Vám domov.

Rýchla výmena tovaru

V prípade potreby sme Vám k dispozícii.